• Khách hàng thuộc kênh GT sẽ phải thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng sau khi hai bên thống nhất về số lượng, giá trị hàng hoá . Sau khi nhận được khoản thanh toán của người mua hàng, đơn hàng được xét là hoàn tất và chuyển sang khâu vận chuyển
  • Đối với khách có hợp đồng, thực hiện thanh toán theo thoả thuận tại hợp đồng chi tiết với mỗi bên
  • Đối với khách cá nhân giao dịch không qua hợp đồng: Khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng sau khi hai bên thống nhất về số lượng, giá trị hàng hoá . Sau khi nhận được khoản thanh toán của người mua hàng, đơn hàng được xét là hoàn tất và chuyển sang khâu vận chuyển
  • Thông tin tài khoản Công ty: Công ty TNHH PTL International Vina - STK: 700 010 629 302 - Ngân hàng Shinhan Bank chi nhánh Phạm Hùng